SETMANA CULTURAL DEL CURS 2021-2022

Ací tens informació de les activiats previstes. Hi haurà més informació als taulers d’anuncis del centre.

Aquí tienes información de las actividades previstas. Podrás ver más información en los tablones de anuncios del centro.

Pots veure el vídeo complet en elsegüent enllaç / Puedes ver el video completo en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/s/o4ifgfweqc065v8/Setmana%20cultural.mp4?dl=0