SEMINARIS PER AL CURS 22-23

A banda dels cursos per a Neolectors, Pregraduat i Graduat per a obtindre el títol de l’ESO, també ofertem:

Además de los cursos de Neolectores, Pregraduado i Graduado para obtener el título de la ESO, también ofertamos:

 • ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA
 • VALENCIÀ
 • ANGLÉS
 • FRANCÉS
 • INFORMÀTICA
 • SEMINARIS SOBRE TEMES DIVERSOS:
  • AGILITAT MENTAL
  • HISTÒRIA
  • HISTÒRIA DE L’ART
  • HISTÒRIA DEL CINE
  • BENESTAR INTEGRAL
  • REFORÇ DE LECTOESCRIPTURA I MATEMÀTIQUES BÀSIQUES
  • LECTURA I EXPRESSIÓ EN VALENCIÀ
  • ANGLÉS PRÀCTIC
  • LITERATURA
  • CIÈNCIES
  • TALLER DE PREMSA

En l’apartat «Información general» que podràs trobar a la columna «ENLACES DE INTERÉS» tens informació més detallada sobre cadascuna de les ofertes formatives del centre. No obstant això, ací pot veure uns cartells informatius que et podran servir d’orientació.

En el apartado «Información general» que encontrarás en la columna «ENLACES DE INTERÉS» hay información más detallada sobre las diferentes ofertas formativas del centro. No obstante, aquí puedes ver unos carteles informativos que te podrán servir de orientación.