MATRÍCULA PER AL CURS 22-23

La matrícula de l’alumnat del curs 21-22 que obtingué la qualificació d’apte serà els dies 5 i 6 de setembre, segons el quadre que hi ha al final d’esta pàgina.. Este grup no caldrà que demane cita prèvia ni que acudisca el primer dia, ja que hi haurà places suficients. La inscripció serà només en el programa al qual s’acudia en el curs 21-22. L’horari de matrícula serà de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores.

L’alumnat de nova incorporació i l’alumnat que no obtingué la qualificació d’apte durant el curs 21-22 deurà demanar cita prèvia a partir del dia 7 de setembre al número 961206900 en el següent horari:

  • de dilluns a dijous, 9 a 13 hores i de 15 a 21 hores,
  • divendres, només de matí.

La matrícula del alumnado del curso 21-22 que obtuvo la calificación de apto será los días 5 y 6 de septiembre, según el cuadro del final de la página. Para este grupo no será necesario pedir cita previa ni tampoco acudir el primer día, ya que habrá suficientes plazas. La inscripción será solamente en el programa al que se acudía en el curso 21-22. El horario de matrícula será de 9 a 13 horas y de 17 a 20 horas.

El alumnado de nueva incorporación y el que no obtuvo la calificación de apto durante el curso 21-22 deberá pedir cita previa a partir del día 7 de septiembre al número 961206900 en el siguiente horario:

  • de lunes a jueves, de 9 a 13 horas y de 15 a 21 horas,
  • viernes, solamente por la mañana.